03 ARALIK 2015 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                     T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                   

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

 

İ  L  A  N

 

03 ARALIK 2015 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE 

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                     OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

  1. 1.   İlimiz Çukurova İlçesi, Yurt Mah. 6462,6463, 6464 ve 6465 adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

                                                                                                                Soner ÇETİN                      
                                                                                                              Belediye Başkan

 

 

 

02.12.2015

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI