01 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                       

Konu : Meclis Gündemi          

                                                               

01 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                              OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. İlimiz Çukurova İlçesi, Karalarbucağı(Beyazevler) Mahallesi 7347 ada, 1 ve 6 parsellerin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

 

  1. İlimiz Çukurova İlçesi Karalarbucağı (Beyazevler) Mahallesi 7348 ada, 5 parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

 

 

                                                                                                                                 Soner ÇETİN                      

                                                                                                                             Belediye Başkanı

 

 

27.01.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI