04 OCAK 2018 PERŞEMBE GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                              T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

                                                               

04 OCAK  PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                 OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

  1. 1.      Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi, 7606 ada 2-10 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. 2.      Adana İli, Çukurova İlçesi Karalarbucağı(Güzelyalı) Mahallesi 6146 ada 18 nolu parselde Belediyemize ait 245345/585609(2.453,45m²) hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendi gereğince bedelsiz olarak Maliye Hazinesi adına devri.

 

                                                                                                                             Soner ÇETİN       
                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

  

03.01.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI