04.02.2015 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                     T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

                        Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

 

 

 

                                                                                     İ L A N

 

04 ŞUBAT 2015 ÇARŞAMBA  GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                        BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                        OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

 

             1- 5 dereceli Veteriner Hekim Kadrosunun, 3 dereceli Veteriner Hekim olarak   değiştirilmesi.

 

             2-  Motosiklet Alımı.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                               Soner ÇETİN    

                                                                                                                                             Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

03.02.2015

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI