03 EKİM 2013 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                 T.C.                            

                                                    ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                                       B A Ş K A N L I K

                                            03 EKİM 2013  PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17:00’DE

                                               BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

1-      S.S Akdeniz Kadın Kooperatifleri birliğine bağlı S.S Toros Kadın İnisiyatifi İstihdam, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi ile Proje Ortaklık Teklifi ilgili olarak Belediye Başkanına Yetki verilmesine ilişkin AB Dış İlişkiler, Kanunlar, İmar, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Sağlık, Halkla İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

2-      Memur Kadrolarındaki Derece Değişikliği.

 

                                                                                                                                            Yıldıray ARIKAN

                                                                                                                                            Belediye Başkanı

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

02.10.2013

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Md. V. S. EYİ

   Başkan Yardımcısı A. ÖZKUL

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI