06 KASIM 2018 SALI GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                     T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

 

                                                                             İ L A N

 

06 KASIM 2018 SALI  GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                 OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1-      Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz Çevre Okulu Projesi kapsamında özel ve kamu okullarında okuyan öğrencilere çevre bilincini oluşturmak amacıyla gerekli çalışma ve faaliyetlerin yapılması.

 

 

 

 

 

Soner ÇETİN    
Belediye Başkanı

 

 

05.11.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI