14 TEMMUZ 2016 PERŞEMBE MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                  T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

                                                               

14 TEMMUZ 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                              OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Huzurevleri Mahallesi 7191 ada ve 7207 adalarda bulunan alana "Şehit Süleyman ÇAKIR Çocuk Parkı ve Spor Tesisi" isminin verilmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Kültür ve Sanat, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Plan Bütçe, Sosyal Hizmetler, Turizm, Emlak, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Sağlık, Halkla İlişkiler, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim,  Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. 2 adet 6 dereceli G.İ.H sınıfına dahil Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi.

 

  1. 15/07/2016-31/12/2016 tarihleri arasında çalıştıracağımız tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde 2 adet 6 dereceli G.İ.H sınıfına dahil Eğitmen kadrosu istihdam edileceğinden, aylık ücretlerinin 2016 yılı için belirlenmesi.

 

 

                                                                                                                                    Soner ÇETİN                     

                                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

13.07.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI