16 NİSAN 2014 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                  T.C.

                                                    ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                                         B A Ş K A N L I K

                                                  16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA  GÜNÜ SAAT 17.00’DE

                                               BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                      OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEMİ

 

1-    5393 Sayılı  Belediye Kanununun  24. Maddesi gereğince İhtisas Komisyonları İle Üyelerinin  Sayılarının  Belirlenmesi ve Seçim Yapılması.

 

                                                                                                                                                   Soner ÇETİN                      
                                                                                                                                                Belediye Başkanı

 

 

14.04.2014

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Md.  S. EYİ

Başkan Yardımcısı Av.Memiş YAVUZ

ÇUKUROVA BELEDIYESI