07 MART 2018 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                       T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                        

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

                                                               

07 MART  2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. 1.      İlimiz Çukurova İlçesi Toros mahallesi 6307 ada 6, 7, 8 parsellerde Çukurova Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 66 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan 1 adet itiraz.

 

  1. 2.      İlimiz Çukurova İlçesi Karalarbucağı (Beyazevler) mahallesi 7328 ada, 4 parselde hazırlanan ve Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 07.10.2016 tarih ve 80 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan               1 adet itirazına ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. 3.      İlimiz Çukurova İlçesi Esentepe, Belediyeevleri, Kurttepe ve Karslılar mahalleri sınırlarında kalan muhtelif alanlardaki trafo alanları için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler,  Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

  

   Soner ÇETİN        
        Belediye Başkanı

 06.03.2018

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI