.

                                                                                 T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                                

Konu : Meclis Gündemi          

                                                                

05 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                            BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

  

1-      Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi 5071 ada 1 parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının değerlendirilmesi.

 

 

Soner ÇETİN    
   Belediye Başkanı

 

 

04.07.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.V.E.ATALAY

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI