04.02.2011 CUMA MECLİS GÜNDEMİ

     T.C.

ADANA İLİ 

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                            B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                                  

                                                                                                                     

Konu : Meclis Gündemi                                                                            

 

 

 

04 ŞUBAT 2011 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ        

MECLİS  SALONUNDA TOPLANACAK

             OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

1-      Zabıta Tembihnamesine ilişkin Kanunlar, Çevre, İmar, Plan Bütçe, Eğitim, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Spor,  Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm Müşterek Komisyonu Raporu.

 

2-      657 Sayılı Yasaya Tabi Zabıta Personeline 2011 Mali Yılı için ödenecek maktu mesai ücretine ilişkin Kanunlar, Tarife, Hesap İnceleme, Plan Bütçe Müşterek Komisyonu Raporu.

 

3-      İlimiz Çukurova İlçesi, tapunun Kanalüstü (Yurt) Mah. N34C21B2A – N34C21B2D (22.K.III-21.K.II) pafta, 6446 ada, 1 nolu parselin imar planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Çevre ve Sağlık Müşterek Komisyonu Raporu.

ÇUKUROVA BELEDIYESI