09 EYLÜL 2011 CUMA GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

1) Hafif Raylı Sistem Taşıma Güzergâhına ilişkin Adana 2. İdare Mahkemesinin 2010/1109 Esas, 2011/1112 karar sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan imar planıdeğişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Kentsel Değişim ve Doğal Afetler, Emlak, Çevre Ulaşım ve Turizm Komisyonu Raporu.

 2) Başbakanlığın 2011/9 sayılı genelgesine istinaden Somali'ye 25.000.TL. nakdi yardım yapılması.

 

                                                                                                                                      Yıldıray ARIKAN

                                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI