07 ARALIK 2017 PERŞEMBE GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

  Konu : Meclis Gündemi           

 

                                                                           İ L A N

07 ARALIK 2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                            BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                   OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Huzurevleri Mahallesi 77039 sokak 7204 ada 1 parselde bulunan çocuk parkı ve tesisinin maliyetinin tamamını üstlenmek usulü şartı ile “İlknur KARA” isminin verilmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Plan Bütce, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

  

  1. Çukurova İlçesi Şambayadı, Esentepe, Kabasakal, Kireçocağı Mahallelerini kapsayan 1000 Ha’lık alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna yapılan 84 adet itiraz dilekçelerine ilişkin  İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Plan Bütce, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

    3.      Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi 7630 adayı kapsayan Adana 1.İdare Mahkemesinin 2017/589   E, 2017/1253 K sayılı kararıyla iptal kararına göre 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

 

 

                                                                                                                              Soner ÇETİN                                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

 

 

06.12.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI