06.04.2015 PAZARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

                                                                 ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                         

                                                                                 

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                               

 

Konu: Meclis Gündemi

 

 

                                                                                     İ L A N

       

           

06 NİSAN 2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17:00’DE

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

                                              

 

1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince İhtisas Komisyonları            Seçimi.

 

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin (a) fıkrası  gereğince Encümen       Üyeleri Seçimi.

 

3- Irak'ta bulunan Yahyava Sığınmacı Kampına terör nedeniyle sığınan sığınmacılara öncelikli olmak ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce tespit edilecek İlimiz ve çevresindeki ihtiyacı olan Türkmen-Ezidi v.s kamplarına gönderilmek ve            dağıtılmak üzere kuru erzak ve çadır yardımı.

 

 

 

                                                                                                                                    Soner ÇETİN

                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

 

03.04.2015

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI