6 EKİM 2016 MECLİS GÜNDEMİ

               T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

                                                               

                                                                    İ L A N 

06 EKİM 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                            BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

1- İlçemiz sınırlarında yapı ruhsatı alacak binaların çevresi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce standartları ve ölçüleri belirlenen malzemeler ile kapatılmasi ile ilgili konularda İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yetki verilmesi.

 

 

                                                                                                                          Soner ÇETİN             
                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

 

 

05.10.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.V E.ATALAY

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI