6 HAZİRAN 2017 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                   T.C.

                                                            ADANA İLİ

                                            ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                      B A Ş K A N L I K

 

 

Konu : Meclis Gündemi

 

 

                                                                        İ L A N

 

                                      06 HAZİRAN 2017 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE

                                BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                   OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

1. Çukurova İlçesi, Huzurevleri mahallesi, 5050 ada, 3 parsel, Belediyeevleri mahallesi 7038 ada 3 parsel, Kireçocaği mahallesi 12909 ada 2 parsel, Kurttepe mahallesi 5917 ada 1 parsel, Yurt mahallesi 6193 ada 1 parsel ve Toros mahallesi 6333 ada 7 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.

 

2. Belediyemiz bünyesinde çalışmakta olan kamyonet tipi hizmet aracının ihtiyaç fazlası olduğundan Konya İli Tuzlukçu Belediyesine bedelsiz olarak hibe edilmesi.

 

 

 

                                                                                                            Soner ÇETİN
                                                                                                        Belediye Başkanı

 

 

 

05.06.2017

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI