7 HAZİRAN MECLİS GÜNDEMİ

                                                             T.C.

                                                        ADANA İLİ

                                          ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                     B A Ş K A N L I K

 

Konu : Meclis Gündemi

 

                           07 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE

                            BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                               OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

1. İlimiz Çukurova İlçesi, Kurttepe Mahallesi 5904 ada, 2 parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Plan Bütce, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

2. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Adana ili, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı (Mahfesığmaz) Mahallesi 6033 ada 1 parselin imar planında ayrıldığı amacı doğrultusunda kullanılmak koşulu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca 10(on) yıllığına kiralama ihalesi yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi.

 

 

                                                                                                        Soner ÇETİN
                                                                                                        Belediye Başkanı

 

 

 

 

06.06.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI