5 EKİM 2017 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

 

Konu : Meclis Gündemi

 

  

05 EKİM 2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

1. Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi, 5036 ada 1 parsel, 5064 ada 1 parsel, 7144 ada 1, 2, 3 parseller, Kurttepe Mahallesi 8346 ada 8 parsel, Yurt Mahallesi 6214 ada 1, 2, 3 parseller ve Toros Mahallesi 6297 ada 1, 2, 3 parsellerde 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

2. Çukurova İlçemizde buluna 77196 sokağı "Şehit Pilot Yüzbaşı Serhat SIĞINAK" isminin verilmesi için konunun Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisince gerekli karar alınmak üzere tavsiye edilmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

3. Tunceli İli Nazımiye İlçe Belediyesi ile Çukurova Belediyemiz arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulması.

 

 

 

 Soner ÇETİN
Belediye Başkanı

 

 

 

04.10.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI