09 MART 2017 PERŞEMBE MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                  T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                                     

Konu : Meclis Gündemi          

 

İ LA N

                                                                          

09 MART 2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                               BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                               OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. Çukurova İlçesi Kireçocağı (Yüzüncüyıl) mahallesi, 7809 ada, 4 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. Çukurova İlçesi Kanalüstü (Toros) mah, 6384 ada, 7 parsel hakkında Adana 3. İdare Mahkemesinin 28/12/2016 tarih, 2016/157 E.sayılı yürütmeyi durdurma kararına ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. Adana İli, Çukurova İlçesi Belediyeevleri mahallesi, 7014 ada, 9 nolu parseldeki 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine yapılan itiraz.

 

 

                                                                                                                                   Soner ÇETİN                      

                                                                                                                               Belediye Başkanı

08.03.2017

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI