03 EYLÜL 2018 PAZARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                     T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

İ  L  A  N

                                                               

03 EYLÜL 2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                           BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1-      2019 Mali Yılı Performans Programı.

 

 

 

 

Soner ÇETİN
      Belediye Başkanı

 

 

28.08.2018

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI