5 EYLÜL 2015 CUMARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                      T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                   

Konu : Meclis Gündemi          

 

                                                                                 İ L A N

                                                                

05 EYLÜL 2015 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 10.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                               OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

  1. 1.       1 adet 6 dereceli T.H. sınıfına dahil Programcı kadrosunun ihdas edilmesi.

 

  1. 2.        15/09/2015-31/12/2015 tarihleri arasında çalıştıracağımız tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde 1 adet 6 dereceli T.H. sınıfına dahil Programcı istihdam edileceğinden, 2015 Yılı için Maliye Bakanlığı'nca belirlenen sınırlar dahilinde olmak şartıyla aylık ücretlerinin belirlenmesi.

 

 

                                                                                                                                   Soner ÇETİN                      

                                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

 

04.09.2015

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI