04 EYLÜL 2018 SALI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                  T.C.

 ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

                                                               

 

04 EYLÜL 2018 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                           BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                               OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1.      Çukurova İlçesi Şambayadı Mahallesi 4886 ada 1 parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

 

 

 

Soner ÇETİN   
      Belediye Başkanı

 

 

03.09.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI