07 ŞUBAT 2012 SALI GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

07  ŞUBAT 2012 SALI GÜNÜ SAAT 1700'DE

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

1-      2 Adet 3 Dereceli Zabıta Başkomiseri Kadrosunun İptali.

 

 

 

 

Yıldıray ARIKAN

                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.02.2012

A.ZENGİN

Yazı İşleri Md. V. S. EYİ

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI