08 MART 2017 ÇARŞAMBA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                     T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                       

Konu : Meclis Gündemi          

                                                                                İ L A N

08 MART 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                               BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                              OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

  1. 1.      Adana 1.İdare Mahkemesinin 2016/266 Sayılı Esas ve 2016/1182 sayılı kararı gereği, Çukurova Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih ve 107 sayılı tahsisin iptaline ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm,                 Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. 2.      Adana İli, Çukurova İlçesi, Kurttepe (Huzurevleri) Mahallesi, 11141 ada, 3 nolu 2.400,18m² yüzölçümlü parselde bulunan 10051/120009 (201,02m²) Belediyemiz hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine göre bedelsiz olarak Maliye Hazinesi (Milli Eğitim Müdürlüğü) adına devrine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

                                                                                                                                    Soner ÇETİN                      

                                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

 

07.03.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI