03 TEMMUZ 2017 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ
B A Ş K A N L I K

 

 

Konu : Meclis Gündemi

  03 TEMMUZ 2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE
BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK
OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

1. Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mh. 5050 ada 3 parsel, Belediyeevleri Mh. 7038 ada 3 parsel, Kireçocağı Mh. 12909 ada 2 parsel, Kurttepe Mh. 5917 ada 1 parsel, Yurt Mh. 6193 ada 1 parsel ve Toros Mh. 6333 ada 7 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Plan Bütçe, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

  

Soner ÇETİN
Belediye Başkanı

 

 

 

30.06.2017

Yazı İşl.Şef:Y.AKBALIK

Yazı İşleri Müd.: M.KURT

ÇUKUROVA BELEDIYESI