05 EYLÜL 2011 PAZARTESİ GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

 

1- Belediyemiz sınırları içerisinde yükseköğrenim öğrencileri için yurt yapmak isteyen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerine arsa tahsis edilmesi ile ilgili tavsiye kararı alınmasına ilişkin İmar, Kanunlar, Plan Bütçe, Eğitim Kültür ve Sanat, Gençlik Spor ve Sağlık, Çevre Ulaşım ve Turizm, Tüketiciyi Koruma ve Tarife, Kentsel Değişim ve Doğal Afetler, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler, Hesap İnceleme, Emlak Komisyonu Raporu.

 

2- Belediyemiz sınırları içerisindeki belediye otobüs duraklarının isimlendirilmesi ile ilgili tavsiye kararı alınmasına ilişkin Kanunlar, İmar, Plan Bütçe, Eğitim Kültür ve Sanat, Gençlik Spor ve Sağlık, Çevre Ulaşım ve Turizm, Tüketiciyi Koruma ve Tarife, Kentsel Değişim ve Doğal Afetler, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler, Hesap İnceleme, Emlak Komisyonu Raporu.

 

  

                                                                                                                                     Yıldıray ARIKAN

                                                                                                                                     Belediye Başkanı

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI