06 ŞUBAT 2018 SALI MECLİS GÜNDEMİ

 T.C.

    ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                                

Konu : Meclis Gündemi          

                                                                

06 ŞUBAT 2018 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

     BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

 OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

1.      1 adet 5 dereceli T.H sınıfına dahil Mimar kadrosunun ihdas edilmesi.

 

2.      1 adet 5 dereceli Avukat ve 1 adet 5 dereceli Mimar ve 1 adet 8 dereceli Teknisyen kadroları istihdam edileceğinden,  sözleşmeli personellerin aylık ücretlerinin 2018 yılı için belirlenmesi.

 

3.      3 dereceli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosunun 1 dereceli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosu ile, 2 dereceli Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun 1 dereceli Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosu ile, 2 dereceli Sosyal Yardım İşleri Müdürü kadrosunun 1 dereceli Sosyal Yardım İşleri Müdürü kadrosu ile, 2 dereceli Park ve Bahçeler Müdürü kadrosunun 1 dereceli Park ve Bahçeler Müdürü kadrosu ile değiştirilmesi.

 

4.      Kütahya Dumlupınar İlçe Belediyesi ile Çukurova İlçe Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulması.

 

5.      Huzurevleri Mahallesinde yapılmış olan Kapalı Semt Pazarına Hakkâri Çukurca’da şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Halil İbrahim ŞIK ‘ın isminin verilmesi.

 

 

   Soner ÇETİN     
  Belediye Başkanı

 

05.02.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI