07 MAYIS 2018 MECLİS GÜNDEMİ

               T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                                 

Konu : Meclis Gündemi          

 

                                                               

07 MAYIS 2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                 OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

1.      Çukurova İlçe Belediyesine ait 2018 Mali yılında uygulanacak olan Vergi, Harç ve Ücretlere ait tarifeye Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Hayalpark tesislerinde uygulanacak olan 2018 yılı ücret kalemlerinin tadil edilmesi.

 

  

Soner ÇETİN  
      Belediye Başkanı

  

04.05.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI