04 NİSAN 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                  T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

                                                                        İ L A N 

04 NİSAN 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                   OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. 1.      Denetim Komisyon Raporu.

 

  1. 2.      Çukurova İlçesi Belediyeevleri(Kurttepe) Mahallesi 59363 ada 1 parsel içinde bulunan 4m²(2x2) ebadında çayocağı ve müştemilatın kullanım hakkının 10(on) yıllığına Kiralama ihalesi yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. 3.      Çukurova İlçesi Belediyeevleri(Kurttepe) Mahallesi 7191 ada 1 parsel içinde bulunan 4m²(2x2) ebadında çayocağı ve müştemilatın kullanım hakkının 10(on) yıllığına Kiralama ihalesi yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

 

                                                                                                                             Soner ÇETİN                    
                                                                                                                            Belediye Başkanı

 

 

 

03.04.20018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI