05 NİSAN 2016 SALI GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                            

Konu : Meclis Gündemi          

                                                               

05 NİSAN 2016 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                    BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                      OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

            1.      5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.Maddesi gereğince İhtisas Komisyonları Üye Seçimi.

           2.      5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.Maddesinin (a) fıkrası gereğince Encümen Üyeleri Seçimi.

           3.      5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.Maddesi gereğince Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilleri Seçimi.

           4.      5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.Maddesi gereğince 2 Asil, 2 Yedek Meclis Katibi Seçilmesi.

 

 

                                                                                                                                   Soner ÇETİN                       
                                                                                                                                 Belediye Başkan

 

 

 

04.04.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI