3 AĞUSTOS 2017 PERŞEMBE GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                      T.C.

                                       ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                             B A Ş K A N L I K

 

Konu : Meclis Gündemi

 

 

                          03 AĞUSTOS 2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE

                        BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                             OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEMİ

 

1- Çukurova İlçesi, Kurttepe Mahallesi, 7630 adayı kapsayan Adana 1.İdare Mahkemesinin 20/06/2017 Tarih 2017/589 E. Sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararına göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.

                                                                                                        

                                                                                                      Soner ÇETİN

                                                                                                    Belediye Başkanı

 

 

 

02.08.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI