8 HAZİRAN 2017 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                T.C.

                                                         ADANA İLİ

                                         ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                       B A Ş K A N L I K

Konu : Meclis Gündemi

 

 

                              08 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE

                           BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                 OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

1. Kireçocağı(Belediyeevleri) Mahallesi, 7002 ada 6 parsel nolu 69.723m² hissenin tamamının Adana Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adına tahsisinin yapılarak tahsis süresinin belirlenmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Plan Bütce, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

2. Çukurova İlçesi, Karalarbucağı mahallesi, 6084 ada, 1 parselde onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar,Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Plan Bütce, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

 

                                                                                                       Soner ÇETİN
                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

 

07.06.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI