06 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

                                                                     İ L A N

                                           06 ARALIK  2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                        BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                              OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

    

1-      Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi 7629 adayı kapsayan Adana 1.İdare Mahkemesinin 2017/590 E, 2017/1254 K sayılı kararıyla iptal kararına göre 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

 

 

 

                                                                                                                         Soner ÇETİN    
                                                                                                                       Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

05.12.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI