07 TEMMUZ 2017 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ
B A Ş K A N L I K

 

 Konu : Meclis Gündemi

 

 

07 TEMMUZ 2017 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE
BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK
OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 1. 1 Adet 8 dereceli Tekniker kadrosunun 3 dereceli Tekniker kadrosu ile, 1 adet 6 dereceli Ekonomist kadrosunun 3 dereceli Ekonomist kadrosu ile, 2 adet 5 dereceli ve 1 adet 6 dereceli Mühendis kadrolarının 3 Adet 3 dereceli Mühendis kadroları ile, 1 adet 11, 1 adet 7 ve 1 adet 5 dereceli Zabıta Memuru kadrolarının 3 adet 3 dereceli Zabıta Memuru kadroları ile değiştirilmesi.

 

2. Yeni eğitim öğretim yılında ve bundan sonraki süreçte çalışmalarımızda Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Biyoloji Bölümü ile ilgili üniversite kluplerinin bilgi birikimi, tecrübe ve akademik yetkinliklerinden yararlanmak maksadıyla ortak proje ve çalışması yapılması.

 

 

 

 

 

Soner ÇETİN
Belediye Başkanı

 

 

06.07.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI