05.05.SALI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                          T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                      

                                                                       İLAN

 

05 MAYIS 2015 SALI  GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                    BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. 1.      5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin p bendi gereğince; Belediyenin görevleri çerçevesindeki konularda belediye birimleri tarafından Hibe, Fon, Mali Yardım ve Destek programları için hazırlanacak proje teklifleri ile ilgili kuruluşlara başvuru yapılması, ilgili Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarla ortaklık kurulması, ilgili kurumlarla protokol imzalanması, Belediyemizce Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Çukurova Kalkınma Ajansı, Sosyal Destek Programı, Büyükelçilikler gibi Ulusal ve Uluslararası Kurumların Belediyenin katılımına açık olan hibe, fon, mali yardım ve destek programlarına başvuruda bulunmak için Belediye Başkanı Soner ÇETİN'e yetki verilmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tüketiciyi Koruma, Tarife, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık,                   Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. 2.      İlimiz Çukurova İlçesi, Güzelyalı, Mahfesığmaz, Toros, Yurt, Huzurevleri, Belediyeevleri ve 100.Yıl Mahalleleri sınırları içerisinde kalan kesinleşmiş 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planlarında sehven yapılan hataların düzeltilmesine yönelik İmar Planı Değişikliği.

 

  1. 3.      Mülkiyeti Belediyemize ait olan Adana İli, Çukurova İlçesi, Yurt Mahallesi,                6446 ada 1 parsel (Barış Manço Kapalı Semt Pazarı) içerisinde bulunan 16 adet yaş sebze ve meyve satışına yönelik tezgahların kullanım hakkının Adana Sebzeciler ve Meyveciler Odası adına imzalanan protokolle ilgili 23.10.2012 tarih ve 71 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesi.

 

 

 

                                                                                                                                     Soner ÇETİN          

                                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

 

 

   04.05.2015

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Md.  M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI