03 Temmuz Meclis Gündemi

                                                                                  T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

 

 

 

03 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                            OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1- Yüreğir Vergi Dairesine Üye Seçimi.

 

2- Tapunun Adana İli Çukurova İlçesi, Esentepe Mahallesi, 4677 ada ile 4599 Adaların İmar Planı değişikliğine ait İmar, Plan Bütçe, Çevre, Ulaşım, Emlak,  Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kanunlar, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Turizm Komisyonu Raporu.

 

 3-  Tapunun 100.Yıl Mahallesi Sınırları İçinde bulunan ve 100.Yıl Toplu Konut Alanlarının batısında kalan alanlarda Afet Riskli Alan İlan edilmesine ait İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,                          Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

 

              Soner ÇETİN

             Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

02.07.2014

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Md.  S. EYİ

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI