06 ARALIK 2018 PERŞEMBE MECLİS GÜNDEMİ

      

 

 

                                                                                         T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                                   

Konu : Meclis Gündemi          

                

                                                                           İ L A N

06 ARALIK 2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                      OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi   6503-6504 adalar arasında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Plan Bütce, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

    2.    Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz çevre okulu projesi kapsamında özel ve kamu okullarında okuyan öğrencilere çevre bilincini oluşturmak amacıyla gerekli çalışma ve faaliyetlerin yapılmasına ilişkin Çevre, İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Plan Bütce, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

     3.     Çukurova Belediyesi İlçe sınırları içerisinde bulunan parklarımızın ve sosyal tesislerimizin mevcut isimlerinin araştırılarak güncelleştirilmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Plan Bütce, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

 

 

Soner ÇETİN    
  Belediye Başkanı

  

05.12.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı A.ARSLANLIOĞLU

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI