06 TEMMUZ 2017 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ
B A Ş K A N L I K

 

 Konu : Meclis Gündemi

 

 

06 TEMMUZ 2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE
BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK
OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 1- Çukurova İlçesi, Karahan Mahallesi, 11732 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

 

 

 

 

 

Soner ÇETİN
Belediye Başkanı

 

 5.07.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI