10 KASIM 2011 YILI PERŞEMBE GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

10 KASIM 2011 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 1700'DE

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

1-      Değişen ve gelişen dünya şartlarına ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre,               Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisine müracaatla, 1/25000 lik ve 1/5000 lik Nazım İmar Planı Notlarına Plan Notu olarak işlenmesinin sağlanması.

 

2-      İlçe Belediyemiz sınırları içerisinde kesintisiz ulaşımı gerçekleştirebilecek çağdaş bir çözüm ve örnek olacak, 50m. ila 100m. genişliğinde bir ana bulvarın planlanıp gerçekleştirilebilmesi.

 

 

 

 

Yıldıray ARIKAN

                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

 

 

A.ZENGİN

Yazı İşleri Md. H. EYÜPOĞLU

Başkan Yardımcısı Av. M. YAVUZ

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI