06 KASIM 2015 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                             
                                                                                  T.C.

                                                                             ADANA İLİ 
                                                             ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ
                                                                        B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                                        

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

İ L A N 

  06 KASIM 2015 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE 

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                     OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

1.       İlimiz Çukurova İlçesi, Belediyeevleri Mah. 6978 ada, 3 parsel ve 6552 ada,                             1 parselde Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

2.      Çukurova Belediye Meclisinin 04.12.2004 tarih ve 99 sayılı kararı hakkında Adana 2.idare mahkemesinin esas 2014/2821 sayılı dosyasında yürütmeyi durdurma kararının görüşülmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

3.   1 adet 5 dereceli T.H. sınıfına dahil  Mühendis, 2 adet 6 dereceli T.H. sınıfına dahil  Programcı, 1 adet 6 dereceli T.H. sınıfına dahil Ekonomist, 1 adet 3 dereceli T.H. sınıfına dahil  Teknisyen, 1 adet 8 dereceli T.H. sınıfına dahil Teknisyen kadrosunun ihdas edilmesi.

4.   15/11/2015-31/12/2015 tarihleri arasında çalıştıracağımız tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde 1 adet 5 dereceli T.H. sınıfına dahil  Mühendis, 1 adet 6 dereceli T.H. sınıfına dahil  Programcı, 1 adet 6 dereceli T.H. sınıfına dahil Ekonomist,                     1 adet 8 dereceli T.H. sınıfına dahil Teknisyen istihdam edileceğinden, 2015 Yılı için Maliye Bakanlığı'nca belirlenen sınırlar dahilinde olmak şartıyla aylık ücretlerinin belirlenmesi.

 

 

                                                                                                                       Soner ÇETİN                      

                                                                                                                     Belediye Başkan

 

 

 

05.11.2015

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI