06.01.2015 SALI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                  T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

 

 

 

06 OCAK 2015 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                         BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                        OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

      

 

1-      Çukurova Belediyesi Gıda Bankası kuruluş ve çalışma yönetmeliğine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler,  Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Plan Bütçe, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

2-      Kadastro Bilirkişi Seçimine ilişkin Kanunlar, İmar, Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.

 

3-      Mülkiyeti Belediyemize ait Adana İli Çukurova İlçesi Kurttepe Mah. 7637 ada,                         3 parselin Yap- İşlet, Devret, Kâra  Ortak Ol yöntemiyle yapılması.

 

4-        Hayal Park içerisinde bulunan Belediyemiz tarafından işletilen işletmelerin, Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletmesinin devredilmesi.

 

 

 

                                                                                                                                                       Soner ÇETİN      

                                                                                                                                                   Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

05.01.2015

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI