01 AĞUSTOS 2016 PAZARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                     T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

İ L A N

                                                               

01 AĞUSTOS 2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                           BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                           OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Huzurevleri Mahallesi 77120-77121 sokak arasındaki 7160 ada da bulunan parka maliyetinin tamamının karşılanması kaydıyla "Süheyla AKALIN" isminin verilmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe,                İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat,  AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

Yurt Dışı Araştırma ve İnceleme Gezisi yapılmasına ilişkin Plan Bütçe,                Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat,  AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

 

                                                                                                                                Soner ÇETİN                   

                                                                                                                            Belediye Başkanı

 

 

 

29.07.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI