03 NİSAN 2017 PAZARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                           

Konu : Meclis Gündemi          

İ L A N

                                                               

03 NİSAN 2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                              OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. 1.      Denetim Komisyon Raporu.

 

 

                                                                                                                                 Soner ÇETİN                    

                                                                                                                            Belediye Başkanı

 

 

28.03.2017

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI