01 AĞUSTOS 2013 MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                              T.C.                            

                                                    ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                                       B A Ş K A N L I K

                                              01 AĞUSTOS 2013  PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17'00’DE

                                               BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

1-      İlimiz Çukurova İlçesi, Tapunun Kireçocağı Mahallesi,N34-D-25-B-2-D pafta, 7721 ada,1 nolu parselin İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Sağlık, Halkla İlişkiler, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

 

                                                                                                                         Yıldıray ARIKAN
                                                                                                                         Belediye Başkanı

                                                                                                                     

 

29.07.2013

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.V.S.EYİ

Başkan Yardımcısı A.ÖZKUL


ÇUKUROVA BELEDIYESI