5 EYLÜL 2017 SALI MECLİS GÜNDEMİ

               T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

 

 

05 EYLÜL 2017  SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. Çukurova İlçesi, Şambayadı, Esentepe, Kabasakal, Kireçocağı Mahallerinde Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 279 sayılı kararıyla kesinleşen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Plan Bütçe, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

 

                                                                                                                        Soner ÇETİN
                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

 

 

24.08.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI