05.01.2015 PAZARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                              T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

 

 

 

 

05 OCAK 2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

1-      657 Sayılı yasaya tabi Zabıta Müdürlüğü personeline 2015 yılı için ödenecek maktu mesai ücreti.

 

2-      İhtisas Komisyonları üye seçimi.

 

3-      Denetim Komisyonu Seçimi.

 

 

                                                                                                                          Soner ÇETİN       

                                                                                                                     Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

31.12.2014

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI