03.03.2015 SALI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                           T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

 

                                                                                      İ L A N

                                                                   

03 MART 2015 SALI  GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                           BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                           OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1- İlimiz Çukurova İlçesi. Tapunun Salbaş (Kocatepe) Mahallesi,                            N34-D-12-C-3-B ve N34-D-13-D-4-A pafta 572 - 573 - 800 parseller İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

2- İlimiz Çukurova Ilçesi, Tapunun Salbaş(Kocatepe) Mahallesi, N34-D-13-D-4-B pafta, 589 parselin İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

3- İlimiz Çukurova İlçesi, Güzelyalı, Mahfesığmaz, Toros, Yurt, Huzurevleri, Belediyeevleri ve 100.Yıl Mahalleleri sınırları içerisinde kalan kesinleşmiş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında sehven yapılan hataların düzeltilmesine yönelik İmar Planı Değişiklikleri.

4- İlimiz Çukurova İlçesi, Tapunun Şambayadı Mahallesi, N34-D-25-A-3-A pafta 11260 ada, 1 nolu parselde yapılan İmar Plan Değişikliği.

 

 

 

                                                                                                                                                         Soner ÇETİN          

                                                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI