03 OCAK 2017 SALI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

İ L A N

03 OCAK  2017 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                   BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                   OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

  1. 1.      İlimiz Çukurova İlçesi, Göl Mahallesi, 23 mt. enkesitli imar yoluna ait 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planı.

 

 

                                                                                                                                      Soner ÇETİN                   

                                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

02.01.2017

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI