10 EKİM 2016 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                                     

Konu : Meclis Gündemi          

 

                                                                       İ L A N     

10 EKİM 2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. 1.      2017 Mali Yılı Gider-Gelir Bütçesine ilişkin Plan Bütçe, Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

                                                                                                                               Soner ÇETİN   
                                                                                                                             Belediye Başkanı

 

 

 

07.10.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.V E.ATALAY

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI