08.05.2015 CUMA MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                  T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                      

                                                                İ L A N

           

08 MAYIS 2015 CUMA  GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                   BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                   OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. 1.      Kadro İhdası.
  2. 2.      Sözleşmeli Personelin 2015 Yılı Aylık Ücretlerinin Belirlenmesi.
  3. 2014 Yılı Mali Gider-Gelir Kesin Hesabına İlişkin Plan Bütce, Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla ilişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.
  4. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 14. Salbaş Karakucak Güreşleri etkinliğinin gerçekleştirilmesi ve güreş toplam ödülü 30.500TL, hakem harcırahı ve diğer harcamaların organizasyon giderlerinden karşılanarak ilgili tertipten ödenmesi.
  5. Yurt dışı Araştırma ve İnceleme gezisi düzenlenmesine ilişkin                      Plan Bütce, Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.
  6. İlimiz Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi 7180 ada 4 nolu parselde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla ilişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık,                     Plan Bütce,  Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

 

                                                                                                                                Soner ÇETİN                                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

   07.05.2015

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Md.  M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI